BELTEDYRPLANETEN

 

Diameter ved ekvator: 7804,50 kilometer

Volum: 1803,67 kubikkilometer

Overflatetemperatur: +17 grader Celsius

 

VESENOLOGI:

 

 

Beltedyrvesenet (Beltus Syngikorus)

 

Om du lander på Beltedyrplaneten, er sjansen stor for at du støter på et lilla vesen som nesten er helt

likt beltedyrene som finnes på Jorda. Men ikke la deg lure. Mens beltedyrene på Jorda bare vralter

rundt og ser beltete ut, er Beltus Syngikorus ganske annerledes. De kjennetegnes av voldsom livsglede,

som manifesteres gjennom spontan korsang. De synger. Og gynger. Mens de synger. Ellers er de harmløse.